Blender
Advertisement

Az Iszfaháni kódex egy vitatott magyar őstörténeti forráshivatkozás, aminek az eredetije állítólag 500körül keletkezett és egy hun szójegyzéket, illetve egy terjedelmes, összefüggő szövegemléket is tartalmaz, ma pedig az iszfaháni Szurb Khács kolostor birtokában van[1] az ún. Krétai kódexszel együtt,[2] ami szintén hun szószedetet tartalmaz.

Sárközy Miklós iranista, egyetemi tanár szerint ilyen kolostor nem létezik Iszfahánban, a szöveget pedig „felfedezőjén” kívül nem látta senki semmilyen formában.[3] A szójegyzéket állítólagos felfedezője, Detre Csaba geológus egy gyermekeknek szóló kifestőben publikálta.[3]

Tartalomjegyzék[]

 [elrejtés] 

 • 1A Szurb Khács kolostor
 • 2A forrás és tartalma kritikája
 • 3Hivatkozások
 • 4Források
 • 5Külső hivatkozások

A Szurb Khács kolostor[forrásszöveg szerkesztése][]

A kolostor feltalálási helyéről a pártolók a következő vegyes angol-magyar alakú koordinátákat adják meg: Szurb Khács Jekegetzin, Shahreza, Iszfahán tartomány. Az örmény Szurb Khách jelentése „Szent Kereszt”, és állítólag Iszfahán tartományban, Shahreza megyében található. A Jekegetzin esetén nem világos, ez a név része, vagy kolostort jelent.[3]

A forrás és tartalma kritikája[forrásszöveg szerkesztése][]

 • Egy fizikus által elkészített elemzés[4] bemutatja, hogy ha a lista valódi, akkor a hun nyelv közelebb van a vogul nyelvhez, mint a török nyelvekhez. Ugyanez az elemzés felhívja a figyelmet arra, hogy a lista publikálói nem mutatják be, milyen átírási szabályokat követtek, amikor egy örmény nyelvű szöveget magyar hang- és betűkészletre átírtak. Azaz a tudományos igényű dokumentáció teljesen hiányzik.
 • Egy forrásnál nagyon fontos a forráskritika, azaz ha egy krónikát megírtak, eleve lehet, hogy téves információk alapján, utána nagyon sokszor csak sokszori átiratban ismerjük, ahol minden átíró tévedhet is, hozzá is írhat. Ezeket mind fel kell tárni és kizárni, mint forrásértékű közlést. Avagy ez forrás az átíró saját korára vonatkozóan.
 • Nem mindig a kézenfekvő hasonlóság az etimológia alapja. A Géza név a jabguméltóságnévből ered, és nem a japán gésa szóból. Ha egy 4-5 ezeréves szó egy mai magyar szóval megegyezik vagy hasonló, attól még kizárható a rokonság, mert nem veszi figyelembe azt, hogy a szavak nagy része állandó változásban van.
 • 28 ezer éves hun népről beszélni botorság.
 • A szószedetben található csillagnevek a későbbi arab terminológiából jól értelmezhetőek. Ilyen az Aldebaran amely az arab ’al-dabaran’ ('követő') névből származik, mivel a Fiastyúk csillagkép után tűnik fel az égen. A listán előforduló problémás csillagnevek még: Altair, Betelgeuse, Formalhaut.[5]
 • A földrajzi nevek között hun eredetűnek vél számos, jól dokumentált kialakulású nevet is. Sopron városa az első birtokosáról kapta a nevét, nem pedig a szószedetben szereplő hun 'sopru' szóról, amely hegyalját jelent a lista szerint.[5]

A történettudomány a kódexet hamisítványnak tartja, amely ráadásul kellő nyelvészeti háttér nélküli dilettáns munka.

Advertisement