FANDOM


TODO
  • ใช้ Blender 2.5 อ้างอิงแทน การ upload screenshot ควรระบุเวอร์ชันให้ชัดเจน
  • ไว้เนื้อหานิ่งแล้วค่อยทำส่วน footer สำหรับหน้าก่อน/หน้าต่อไป
  • เพิ่มส่วนเกม
  • ยุบรวมส่วน Blender เข้ากับส่วน 3D computer graphics โดยเพิ่มส่วน User Interface แยกไว้เป็นบท Blender 101
จัดการเมนู

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ Edit

คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ (3D computer graphics) หรือ เรขภาพคอมพิวเตอร์สามมิติ คืองานกราฟิกส์ที่สร้างขึ้นโดยใช้คอมพิวเตอร์ และซอฟต์แวร์เพื่องานคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ หรือหมายรวมถึงวิทยาการที่เกี่ยวข้อง เช่นคณิตศาสตร์และกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์


คอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติแตกต่างจากสองมิติตรงที่ภาพจากคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติจะมีค่าความลึกที่สามารถนำมาเปลี่ยนแปลงใช้ซ้ำ เช่นการเปลี่ยนมุมมอง การหาระยะใกล้ไกลจากในภาพ เป็นต้น ในแง่คณิตศาสตร์การคำนวณภาพแบบสามมิติจะคล้ายคลึงกับภาพสองมิติแบบเวกเตอร์ โดยจะใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ชนิดเดียวกันเพียงแต่เพิ่มตัวแปรเพื่อนิยามความลึก (Z) ลงไปนอกเหนือจาก X และ Y ตามปรกติ ทั้งนี้ งานสามมิติมักผสมผสานงานแบบสองมิติทั้งแบบเวกเตอร์และภาพแรสเตอร์เข้าด้วยกัน เช่นการขึ้นโครงสร้างในแบบสามมิติ แล้วใช้การกำหนดลวดลายหรือปรับรายละเอียดพื้นผิวด้วยภาพสองมิติ


เพื่อให้เกิดความสมจริง ในงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์สามมิติ จึงมีการพัฒนาระบบจำลองต่าง ๆ เช่นระบบคำนวณการเคลื่อนที่ของวัตถุตามหลักฟิสิกส์ เช่นการเคลื่อนที่ภายใต้แรงโน้มถ่วง แรงลม แรงเสียดทาน ฯลฯ ที่ผู้ใช้ยังสามารถปรับแต่งให้แตกต่างจากความเป็นจริงหรือเหนือธรรมชาติได้อย่างอิสระ ตลอดจนระบบอื่น ๆ เช่นระบบสีที่ใช้การคำนวณการสะท้อนแสง ซึ่งก็สามารถปรับแต่งให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ได้เช่นเดียวกัน


ปัจจุบัน การใช้งานคอมพิวเตอร์กราฟฟิคส์สามมิติได้รับความนิยมแพร่หลาย ทั้งในสื่อภาพเคลื่อนไหว สิ่งพิมพ์ เกมคอมพิวเตอร์ สถาปัตยกรรม วิศวกรรม การแพทย์ ตลอดจนการจำลองอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ

แนวทางการศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ Edit

เมื่อพูดถึงคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติ อาจหมายถึงงานในหลากหลายงานดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ในบทความส่วนนี้จะเน้นที่การวางพื้นฐานให้กับผู้ต้องการศึกษาคอมพิวเตอร์กราฟิกส์สามมิติโดยไม่อ้างอิงถึงระดับซอฟต์แวร์มากนัก แต่จะเน้นปรับความเข้าใจโดยรวม เพื่อนำไปปรับใช้กับซอฟต์แวร์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพื่อให้ผู้ใช้เห็นภาพรวมของงาน สามารถแยกย่อยงานเป็นส่วน ๆ เข้าใจไปป์ไลน์ของทั้งการผลิตเกมส์และภาพยนต์สามมิติ เพื่อให้สามารถนำซอฟต์แวร์เบลนเดอร์ไปปรับใช้ร่วมกับโฟลวงานเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด บทความส่วนนี้จึงเหมาะกับผู้เริ่มต้น หรือได้ศึกษามาแล้วในระดับหนึ่ง และต้องการทำความเข้าใจภาพรวมของปัญหาเพิ่มเติม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการ

การออกแบบบทความนี้ใช้มุมมองทางศิลปะเป็นพื้นฐาน โดยจะเริ่มศึกษาสิ่งแวดล้อมในเชิงความสัมพันธ์และการจัดหมวดหมู่ไปตามลำดับ ตั้งแต่ตำแหน่ง รูปร่างหรือรูปทรง มุมมอง ระนาบ และพื้นผิว แต่ก็อาจมีบางส่วนที่เป็นคณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนอยู่บ้าง ซึ่งให้ละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าในส่วนเหล่านั้นผู้ศึกษาอาจข้ามไปบ้างก็ได้