FANDOM


เกมส์เอ็นจิ้น(Game Engine) คือ ระบบที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือพื้นฐานที่จะทำให้เราสร้างเกมส์ง่ายขึ้นซึ่งเบรนเดอร์ได้มีเอ็นจิ้นติดตั้งไว้ในตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเกมส์เอ็นจิ้นภายใน เบรนเดอร์นั้นได้เตรียมระบบควบคุมวัตถุในเกมส์แบบพื้นฐานจนไปถึงระดับสูง ซื้งสามารถสร้างคำสั่งได้ด้วยPython Language และเราสามารถเล่นเกมส์ได้จากตัวเบรนเดอร์โดยตรงโดยการกด P ใน Object Mode หรือสามารถสร้างออกมาในรูปแบบของ Executable File หรือ EXE ได้เช่นกัน